Col·lectiu Emma - Explaining Catalonia

Thursday, 26 august 2010 | Neue Zürcher Zeitung

Català,Deutsch

Resposta a Neue Zürcher Zeitung

El diari suís Die Neue Zürcher Zeitung (NZZ) ha publicat la resposta de Carles Torres, bon amic del Col·lectiu Emma, al seu article "Spaniens Regionen vom Markt abgeschnitten", que va en la línia de criticar a les regions de ser un dels grans culpables de la situació de l'economia espanyola. En la resposta, apart de matisar la responsabilitat que tenen les CCAA en el dèficit de les finances públiques espanyoles, s'explica l'espoli fiscal de Catalunya i que sense aquest el deute de la Generalitat podria quedar en un any i mig totalment amortitzat.

No és la primera vegada que NZZ publica una resposta de catalans a articles inexactes seus, fet que agraïm.

Adjuntem la resposta en alemany i la seva traducció al català:

Ungerechtes Finanzierungssystem


Ich möchte einige Punkte bezüglich der negativen Auffassungen über die Finanzen der spanischen Regionalregierungen und der Zentralregierung klären («Spaniens Regionen vom Markt abgeschnitten», NZZ 19. 8. 10). Sie erwähnen richtig, dass die regionale Gesamtverschuldung während der Rezession in zwei Jahren um 4% des Bruttoinlandprodukts (BIP) gestiegen ist. Im Vergleich war die Verschuldung der Zentralregierung im gleichen Zeitraum jedoch höher als 12% des BIP. Wenn Ende 2009 die Gesamtverschuldung von Spanien etwa 55% des BIP war, erreichten die Regionen nur 9% des BIP. Nach der Aktualisierung des spanischen Stabilitätsprogramms setzt sich dieser Trend im Zeitraum 2010 bis 2013 fort. So verschuldet sich die Zentralregierung zusätzlich um 15% des BIP, die Regionen nur um 10%. Daher sind die Schulden der Regionen viel niedriger im Vergleich mit der Höhe der Mittel, die die Regierung in Madrid verwaltet.


Dies könnte ein Fragezeichen hinter die Effizienz der Zentralregierung setzen. Allerdings ist es wahr, dass einige Regionen finanzielle Schwierigkeiten haben. Im katalanischen Fall stammen diese aus einer negativen Steuerbilanz. Das katalanische Bruttoinlandprodukt wird jährlich aufgrund der «Solidarität» um etwa 20 Milliarden Euro reduziert (verschiedene Quellenangaben). Bestünde diese negative Steuerbilanz nicht, könnte Katalonien seine Schulden in anderthalb Jahren zurückzahlen. Dieses Finanzierungssystem ist ungerecht und einzigartig in Europa. Es sollte mit dem neuen Autonomiestatut korrigiert werden. Diese Lösung ist heute aber aufgrund der Entscheidung des spanischen Verfassungsgerichts gefährdet.


Charles X. Torres, Zürich


Traducció:

En relació al seu article “Les regions espanyoles expulsades dels mercats” agrairia aclarir alguns punts sobre la visió negativa que es dóna sobre les finances de les regions espanyoles (i especialment Catalunya) en relació amb l’estat central. En primer lloc es menciona correctament que durant la recessió l’endeutament total regional ha pujat en dos anys un 4% del PIB. No obstant no es menciona que l’endeutament de l’estat central en el mateix periode ha estat superior al 12% del PIB. Així si al final del 2009 l’endeutament total de l’estat espanyol era de prop del 55% del PIB a les comunitats només arribaven a un 9% del PIB. Aquesta tendència es manté segons l’”Actualización del Programa de Estabilidad Español” doncs en el periode 2010-2013 l’estat central s’endeutarà gairabé un 15% del PIB mentre que les comunitats només un 10%. Per tant, l’endeutament de les comunitats ha estat molt menor en proporció als recursos gestionats que no pas el del Govern de Madrid la cual cosa podria questionar l’eficiència d’aquest darrer. No obstant és molt cert com informa l’NZZ que algunes comunitats com Catalunya estant patint rebaixes en els seus ratings i tensions financeres. En el cas català aquestes és deriven d’una balança fiscal negativa. Basant-se en criteris de solidaritat el PIB català es veu reduït cada any en 20 miliards d’euros aproximadament (diverses fonts). La seva supressió podria servir per repagar en un any i mig el deute català total. Aquest sistema de finançament injust i únic a Europa hauria d’haver estat corregit amb el nou Estatut d’Autonomia però ara la seva revisió està en perill degut a la sentència del tribunal Constitucional.


Very bad Bad Good Very good Excellent
carregant Loading
Lectures 1958 visits   Send post Send


Col·lectiu Emma - Explaining Catalonia

Col·lectiu Emma is a network of Catalans and non-Catalans living in different countries who have made it their job to track and review news reports about Catalonia in the international media. Our goal is to ensure that the world's public opinion gets a fair picture of the country's reality today and in history.

We aim to be recognized as a trustworthy source of information and ideas about Catalonia from a Catalan point of view.
[More info]

quadre Traductor


quadre Newsletter

If you wish to receive our headlines by email, please subscribe.

E-mail

 
legal terms
In accordance with Law 34/2002, dated 11 July, regarding information services and electronic commerce and Law 15/1999, dated 13 December, regarding the protection of personal data, we inform you that if you don’t wish to receive our newsletter anymore, you can unsubscribe from our database by filling out this form:
quadre Hosted by

      Xarxa Digital Catalana

Col·lectiu Emma - Explaining Catalonia