Col·lectiu Emma - Explaining Catalonia

Wednesday, 10 february 2010 | Politiken

Català

Resposta Pública al diari Politiken (en català)

Hem llegit amb profunda preocupació l'article ”La censura té moltes cares”, aparegut al vostre diari el passat 31 de gener, en el qual parleu dels esforços que fa Catalunya per preservar la seva llengua i cultura (així com també de la voluntat democràtica dels catalans de decidir lliurement la seva relació política amb Espanya) com un exemple de censura i nacionalisme radical. Des del nostre punt de vista, aquesta comparació és absurda i de mal gust.

A Catalunya, avui tothom parla i entén l'espanyol, i per bé que la llengua pròpia és la catalana, aquest continua sent fortament discriminada. D'exemples d'aquest fet n'hi ha molts: al cinema, només un 2% de les pel·lícules són doblades al català; a les botigues, el 90% dels productes estan etiquetats en espanyol; els catalans pràcticament mai no poden emprar el català en l'àmbit de la justícia, i en la majoria de restaurants i cafès, és gairebé un miracle que el cambrer entengui un catalanoparlant. Es pot afirmar, doncs, que la llengua espanyola està oprimida? No, el que succeeix és just el contrari. Malgrat que la dictadura va acabar fa 35 anys, el català segueix sent una llengua discriminada i, per tant, també els catalans són discriminats, perquè no tenen els mateixos drets que la resta de ciutadans del país.

També volem cridar l'atenció sobre l'ús, completament equivocat, que feu de la paraula ”nacionalista” per descriure l'atmosfera que es respira a Catalunya. Els catalans no creuen pas que la seva llengua i cultura siguin millors que les altres: l'únic que volen és tenir els mateixos drets que la resta de ciutadans d'Espanya, i poder decidir democràticament el futur polític de Catalunya. Anar en contra d'això suposaria anar en contra de la democràcia. És per això que els demanem que facin una recerca més acurada sobre Catalunya per tal d'evitar que, en un futur, tornin a aparèixer articles com ”La censura té moltes cares”, que a banda de ser ofensiu no es correspon en absolut amb la realitat.

Diana Coromines
Col·lectiu Emma


Very bad Bad Good Very good Excellent
carregant Loading
Lectures 1554 visits   Send post Send


Col·lectiu Emma - Explaining Catalonia

Col·lectiu Emma is a network of Catalans and non-Catalans living in different countries who have made it their job to track and review news reports about Catalonia in the international media. Our goal is to ensure that the world's public opinion gets a fair picture of the country's reality today and in history.

We aim to be recognized as a trustworthy source of information and ideas about Catalonia from a Catalan point of view.
[More info]

quadre Traductor


quadre Newsletter

If you wish to receive our headlines by email, please subscribe.

E-mail

 
legal terms
In accordance with Law 34/2002, dated 11 July, regarding information services and electronic commerce and Law 15/1999, dated 13 December, regarding the protection of personal data, we inform you that if you don’t wish to receive our newsletter anymore, you can unsubscribe from our database by filling out this form:
quadre Hosted by

      Xarxa Digital Catalana

Col·lectiu Emma - Explaining Catalonia