Col·lectiu Emma - Explaining Catalonia

Wednesday, 16 august 2017 | SVENSKA DAGBLADET

Svenska

När blev Spanien ett rike?

I dagens Spanien finns det starka separatistiska rörelser, inte minst i Baskien och Katalonien. Det hävdas att Spanien tidigare inte var en nation utan bara en federation av självständiga småriken. När blev det ett riktigt rike?

Träsnitt föreställande Ferdinand av Aragonien och Isabella av Kastilien som genom sitt giftemål la grunden för dagens Spanien. Foto: IBL


SVENSKA DAGBLADET
 
DICK HARRISON
 
12-08-2017.-
 
 
Dagens Spanien går tillbaka på en personalunion som i ett senare skede omvandlades till en nationalstat.
 
Under medeltiden var den spanska delen av Pyreneiska halvön splittrad i mängder av kungariken – Galicien, Navarra, Kastilien, León, Aragonien, med flera – som tidvis förenades med ett eller flera andra riken genom äktenskapsallianser och arv. I öster skapades successivt en federation mellan Katalonien, Aragonien och Valencia, ”Aragoniska kronan”. I mitten byggdes ett välde upp kring Kastilien och León.

Grunden till dagens Spanien lades när Ferdinand av Aragonien och Isabella av Kastilien gifte sig år 1469. Isabella ärvde den kastilianska kronan 1474, Ferdinand den aragoniska 1479.
 
Under deras gemensamma regim stärktes i synnerhet den kastilianska kungamakten betydligt. Kastilien fick en stark kunglig byråkrati och adeln försvagades politiskt. Till och med katolska kyrkan kom under kunglig kontroll i och med att påven accepterade inrättandet av en ny institution, spanska inkvisitionen, som var gemensam för samtliga spanska delriken.
 
Katolicismen blev en kunglig riksideologi med udden mot judar, morer (muslimer) och morisker (morer som gått över till kristendomen men som misstänktes för att hysa muslimska sympatier).

Resultatet var en, sett ur dåtida perspektiv, mycket stark monarki. Granada, det sista moriska riket i Spanien, erövrades 1492. Neapel i Syditalien drogs in till väldet 1504. Huvuddelen av Navarra ockuperades 1512.

Därmed hade Spanien enats dynastiskt – men inte politiskt. Delrikena behöll sina institutioner och åtnjöt ett omfattande självstyre. Den verkliga politiska eningen ägde rum långt senare, under, och som en följd av, spanska tronföljdskriget (1701–1714).

Denna europeiska stormaktskonflikt hade i Spanien karaktären av inbördeskrig, varvid Aragonien, Valencia och Katalonien fronderade mot regimen i Madrid och dess franske kung Filip V. Katalanerna och deras grannar föredrog den österrikiske ärkehertigen Karl som härskare.

Eftersom kriget slutade med Filips seger avskaffades delrikenas självstyre och Spanien förvandlades till en hårt centraliserad stat. Endast de baskiska områdena fick behålla viss autonomi.

 
 


Very bad Bad Good Very good Excellent (1 vòte)
carregant Loading
Lectures 1824 visits   Send post Send


Col·lectiu Emma - Explaining Catalonia

Col·lectiu Emma is a network of Catalans and non-Catalans living in different countries who have made it their job to track and review news reports about Catalonia in the international media. Our goal is to ensure that the world's public opinion gets a fair picture of the country's reality today and in history.

We aim to be recognized as a trustworthy source of information and ideas about Catalonia from a Catalan point of view.
[More info]

quadre Traductor


quadre Newsletter

If you wish to receive our headlines by email, please subscribe.

E-mail

 
legal terms
In accordance with Law 34/2002, dated 11 July, regarding information services and electronic commerce and Law 15/1999, dated 13 December, regarding the protection of personal data, we inform you that if you don’t wish to receive our newsletter anymore, you can unsubscribe from our database by filling out this form:
quadre Hosted by

      Xarxa Digital Catalana

Col·lectiu Emma - Explaining Catalonia