Col·lectiu Emma - Explaining Catalonia

Thursday, 2 may 2013

Nederlands

Een toekomst voor Catalanen zonder Spanje

Het is een steeds terugkomend thema van Spaanse politici en opiniemakers, om Catalanen er voor te waarschuwen dat zij veel leed over zich zullen brengen wanneeer hun volk het pad kiest naar onafhankelijkheid. Dat zou o.a. betekenen: niet alleen zich afscheiden van Spanje, maar ook van Europa en de rest van de wereld, zo claimen ze. Het zou ook betekenen dat de Catalanen zich in een tomeloze diepte zouden werpen, waar zij tot in eeuwigheid in zullen blijven.- alle handel met Spanje zou komen stil te liggen, het nieuwe Catalaanse land zou uit de Europeese Unie worden gezet, ook zou de nieuwe staat buiten de eurozone worden gesloten, de Catalaanse zakenwereld zou ook uitgesloten worden van kredietmarkten; dit alles zou tot gevolg hebben dat velen tenonder zouden gaan, arbeiders zouden bij duizenden ontslagen worden, de Catalaanse bureaucratie zou ophouden te bestaan, gepensioneerden zouden geen pensioen meer krijgen en de meest essentiële publieke diensten zouden tenonder gaan als gevolg van onvoldoende economische middelen.

Spanje heeft gelijk, daar waar het gaat om het verliezen van haar grootste finaciële melkkoe, naast andere voordelen die Spanje heeft bij het behoud van Catalonië. Spanje maakt dan ook volop gebruik van een strategie van angszaaien, zodat Catalanen zich misschien wel twee keer zullen afvragen of de afscheiding van Spanje wel zo verstandig is. Deze Spaanse denktrant is opgepikt en herhaald door de internationale pers. Dit is vreemd, men zou verwachten dat alles wat van Spaanse bron afkomstig is, niet voetstoots aangenomen zou worden door internationale media. Dit is bevreemdend, daar noch de Spaanse overheid, noch onafhankelijke experts enige inhoudelijke argumenten leveren voor dit doem-scenario. Het tegenovergestelde is waar, alle betrouwbare analyses noemen de voordelen die Catalonië zou krijgen, wanneer het er voor kiest zich af te scheiden van het actuele destructieve scenario van de centrale Spaanse regering. Tevens maken serieuse analyses duidelijk dat de voordelen voor Catalonië sterk opwegen tegen onbekende factoren in een overgangssituatie bij afscheiding van Spanje.

Deze analyses komen overeen met de intuïtieve gedachte die Catalanen er over het algemeen op na houden, namelijk dat ze beter af zijn met een eigen nieuwe staat. Tevens komt de hiervoor beschreven doemgedachte van Spaanse kant hen bekend voor daar zij reeds ondervinden wat het betekent een Spaanse provincie tezijn: n.l. dat ze onevenredig uitgemolken worden door de Spaanse regering. De uiterst vijandige houding van Spanje draagt alleen maar bij tot het onafhankelijkheidsstreven.

De defacto telkens weer herhaalde dreiging : “Probeer je niet je los te maken van Spanje, want wij zullen jullie leven dan tot een hel maken “ . lijkt geen al te verstandige manier om de Catalaanse onderdanen van de Spaanse staat tot inkeer te brengen. Dit alles temeer daar door de Spaanse centrale overheid geen enkel voorbeeld genoemd wordt van alle goede zaken die de Catalanen ten deel zullen vallen wanneer ze tot de Spaanse staat zouden blijven behoren. Het enige dat de Catalanen duidelijk is, is dat ze hun contributie aan de Spaanse centrale overheid kunnen blijven geven, zonder dat daar iets voor terug gegeven wordt, een Spaanse centrale overheid die, zo denken zij, niet het vermogen heeft zichzelf van de ondergang te redden.

***

Er is een begrijpelijke bekommernis over een eventuele instabiliteit, die een Catalaanse onafhankelijkheid voor Europa met zich mee zou kunnen brengen en dat op het slechts mogelijke moment. Inderdaad is het zo dat voor sommigen een afscheiding van een deel van een staat gelijk staat aan instabitisatie., er zijn daadwerkelijk ook trieste gevallen, die deze gedachte voeden. Dit hoeft echter niet zo te zijn. In 1992, bijvoorbeeld, kwamen Tschechië en Slowakije overeen ieder hun weg te gaan als onafhankelijke staten. Dit gebeurde vrijwel op onopvallende manier, twintig jaar later hebben beide belanghebbende partijen geen spijt van hun beslissing, ook hebben anderen er geen nadeel van ondervonden.

Volgens sommigen in Europa is een afscheidingsproces, hoe vreedzaam en legitiem ook, een onwelkome complicatie waarvan zij het gevoel hebben dat zij het zich niet kunnen veroorloven., zeker nu niet. Anderen beginnen zich te realiseren dat het redden van de Spaanse economie een groot offer is, onafhankelijk of Catalonië zich al dan niet afscheidt van Spanje - in elk geval zal er serieuse actie ondernomen moeten worden ten opzichte van Spanje. Een cynicus zou kunnen zeggen dat een Catalaans succes te verwelkomen is, daar het de onafwendbare instorting van de Spaanse staat verzacht. In dat scenario zal een negatieve houding van Spanje, t.ov. een Castalaanse onafhankelijkheid alleen vertraging brengen, en dus zal Spanje een groter probleem vormen dan het al is, en de kans op succes voor Catalonië moeilijker maken.

Aderzijds zal een vreedzaam uiteengaan, bij voorkeur onder internationale supervisie en hulp aan beide kanten goed zijn voor alle betrokkenen. Het is niet te verwachten dat Spanje lang obstructie kan plegen zonder haar eigen economische en politieke belangen te schaden. Het Spaanse schaden van het streven naar een vrij Catalonie, heeft al een verschrikkelijke parallel in wat er op de Balkan is gebeurd, toch zijn nu uiteindelijk Servië en Kossovo aan tafel gaan zitten en zijn tot een “ de facto “ erkenning van elkaars souvereine status gekomen. Net als Servië heeft Spanje veel te verliezen bij wat het niet voorkomen kan. Het is onjuist dat Spanje een agressieve houding aanneemt en het is onrechtvaardig wanneer de internationale gemeenschap deze houding blijft tolereren.

Uiteidelijk zullen Europa en de wereld de uitspraken van de Britse premier David Cameron ten opzichte van Schotland volgen – Spanje kan Catalonië, niet tegen haar wil, binnen de Spaanse staat houden. Het zal duidelijk zijn dat het in ieders belang is dat Catalonië, als en wanneer het de stap naar onafhankelijkheid neemt en een eigen staat opricht, dit proces zo min mogelijk traumatisch verloopt.. Daardoor zal het van groot belang zijn zeker te stellen dat Catalonië kan funcioneren als een normale staat en niet gehinderd wordt haar bijdrage aan het Europese project te leveren zonder onnodige vertraging.

*Deze enigszins oppervlakkige benadering van de Catalaanse kwestie heeft een uitgebreidere benadering in een artikel van de uitgever van The Times of London van 17 april 2013, in deze link [http://www.collectiuemma.cat/article/1607/recommended-reply-to-the-timesnk] wordt een zeer gefundeerde benadering gegeven. Een serie essays door verscheidene experts geeft een diepere uitleg van tal van aspecten, Deze essays vindt u op de Wilson Initiative website (http://www.wilson.cat/en/).

(Originele text in het Engels, nedelandse vertaling: Jeroen Martijn van Wijk)


Very bad Bad Good Very good Excellent
carregant Loading
Lectures 7229 visits   Send post Send


Col·lectiu Emma - Explaining Catalonia

Col·lectiu Emma is a network of Catalans and non-Catalans living in different countries who have made it their job to track and review news reports about Catalonia in the international media. Our goal is to ensure that the world's public opinion gets a fair picture of the country's reality today and in history.

We aim to be recognized as a trustworthy source of information and ideas about Catalonia from a Catalan point of view.
[More info]

quadre Traductor


quadre Newsletter

If you wish to receive our headlines by email, please subscribe.

E-mail

 
legal terms
In accordance with Law 34/2002, dated 11 July, regarding information services and electronic commerce and Law 15/1999, dated 13 December, regarding the protection of personal data, we inform you that if you don’t wish to receive our newsletter anymore, you can unsubscribe from our database by filling out this form:
quadre Hosted by

      Xarxa Digital Catalana

Col·lectiu Emma - Explaining Catalonia