Col·lectiu Emma - Explaining Catalonia

Wednesday, 22 january 2014

Svenska

2014 : Dags för utomstående aktörer att hjälpa till att styra den katalanska processen ?

Katalanerna har satt ut på en väg som kan leda till att deras nations självständighet från Spanien. För en lång tid har man förklarat de historiska, kulturella, ekonomiska och sociala anledningarna som motiverar Kataloniens självstyrande och varje dag öker samhällssektorer som accepterar den. Spanien har alltid avvisat många katalanska förslag för att bli en ”nation av nationer”. Dessutom har den spanska staten visat ut förödmjukande attityder mot de politiska institutionerna i Katalonien. Denna inställning här blivit hårdare nyligen och ofta verkar inspirerade av gamla totalitära traditioner som man skulle ha övervunnit många år sedan. Det finns många katalaner som tycker att om man inte reagerar nu mot denna situation Katalonien ska bli snart ett politiskt underordnat och kulturellt assimilerade land.

Nu parlamentet i Katalonien med två tredjedlels majoritet har utformat sin egen plan och vill visa den till världen. Det är en demokratisk process som en miljon och halv människor har backat upp och de har bevisat den så där och deltog på flera fredliga demonstrationer under de senaste åren. Denna del av den katalanska sämhallet företräds av kristdemokrat, liberala, center och vänster partier. Bara en tredjedel av de politiska partier i parlamentet i Katalonien inte vill delta i denna demokratisk process och avvisar dialog tillvarandra. De viktigaste katalanska politiska ledare erbjuder sina spanska kollegor en ärlig och öppen dialog för att diskutera alla möjligheter och undvika ensidiga åtgärder.

2014 kommer att bli ett avgörande år för Katalonien. Två tredjedlels av parlamentet i Katalonien vill att det katalanska folket ska kunna välja sin framtid demokratiskt. Enkäten och de stora demostrationerna bevisar att det katalanska folket backar upp den här hållningen. Dessutom de unionistiska politiska partierna erbjuder inget alternativ. Den flesta del katalanerna vill ha en förandring och den flesta del av deras företrädare har lovat att arbeta för detta. Det bästa sättet att känna vilken är katalanskar vilja är att organisera en folkomröstning, precis som kommer att hända i Skottland. Utomlands ingen ifrågasätter allvarligt dena idé. Andå den flesta del spanska politiker (båda, regering och opposition) visar ut en stor oförsonlighet på denna punkt och vill förhindra folkomröstningen för att lösa konflikten demokratiskt. Detta är hur det ser ut i början av det nya året - i en besvärlig återvändsgränd.

***

Hittills är den officiella hållning i de internationella kretsar att den katalanska situationen är Spaniens nationell angelägenhet. Alla är dock medvetna att framtida händelser kommer att få konsekvenser utanför Spanien. Om de spanska myndigheterna försätter att blockera processen med tekniska ursäkter och ignorerar folks vilja i Katalonien andra länder och internationella organisationer ska bli inblandade i problemet. Vi anser att internationella medlares inlägg skulle kunna hjälpa den spanska staten att låsa upp processen och acceptera tanken att man inte kan tvinga katalanerna att stanna i Spanien mot sin vilja. Så talade Storbritanniens statsminister Cameron om det skotska folket. Nu för tiden behövs bara lite tysnad diplomati. Det finns många internationella aktorer som utövar stor inflytande över Spanien på grund av sin svåra ekonomiska situation och sitt beroende av det internationella kapitalet. De kan övertyga de spanska politikerna att agera mer förmuftigt. Det har redan funnits några allmänna tips om detta, och förmodligen mer än några privata också. Men det är nödvändigt att de internationella aktörerna använder detta inflytande för att tillförsäkra att från den spanska staten, de som tror att denna process hotar deras intressen, inte använder otillåtna medel eller våld för att stoppa den.

Inga försök att ignorera folkets vilja i Katalonien eller skrämma med hot kommer att hjälpa till att lösa denna konflikt. Vi tror att det enda demokratiskt godtagbar lösningen är att organisera en folkomröstning och att det katalanska folket kan fritt välja sin framtid. Och sedan, om de verkligen bestämmer att de vill ha en självständig stat, blir det allas ansvar att vaka över den efterföljande processen för att garantera att det är folkets fritt uttryckta vilja som bär dagen.Very bad Bad Good Very good Excellent (1 vòte)
carregant Loading
Lectures 3108 visits   Send post Send


Col·lectiu Emma - Explaining Catalonia

Col·lectiu Emma is a network of Catalans and non-Catalans living in different countries who have made it their job to track and review news reports about Catalonia in the international media. Our goal is to ensure that the world's public opinion gets a fair picture of the country's reality today and in history.

We aim to be recognized as a trustworthy source of information and ideas about Catalonia from a Catalan point of view.
[More info]

quadre Traductor


quadre Newsletter

If you wish to receive our headlines by email, please subscribe.

E-mail

 
legal terms
In accordance with Law 34/2002, dated 11 July, regarding information services and electronic commerce and Law 15/1999, dated 13 December, regarding the protection of personal data, we inform you that if you don’t wish to receive our newsletter anymore, you can unsubscribe from our database by filling out this form:
quadre Hosted by

      Xarxa Digital Catalana

Col·lectiu Emma - Explaining Catalonia