Col·lectiu Emma - Explaining Catalonia

Monday, 5 june 2017 | EDITORIAL

Nederlands

Waarom een referendum in Catalonië toegejuicht zou moeten worden door Europa

Het Catalaanse historische misnoegen over het Spaanse bestuur is in de laatste jaren sterker geworden. Er is een patstelling ontstaan door de Spaanse afwijzing om te onderhandelen over de autonome status van Catalonië van 1979. In 2005 werd een nieuwe tekst betreffende de autonome status opgesteld; deze werd goedgekeurd door het Catalaanse parlement. De tekst werd daarna door de Spaanse Cortes bekeken en van veel wijzigingen voorzien. In een referendum werd de definitieve uitgeholde tekst toch nog goedgekeurd door de Catalanen. Maar in 2010 keurde het Constitutionele Hof een aantal artikelen af als zijnde ongrondwettelijk. Het niet onpartijdige Constitutionele Hof veranderde een aantal hoofdpunten van het autonome statuut ten nadele van Catalonië. De resterende tekst stelde limieten aan de autonomie en gaf aan hoe weinig Spanje bereid was een stap te doen in de richting van gedeeltelijk Catalaans zelfbestuur. Op dat moment werd duidelijk dat het systeem van Spaans centraal bestuur, vastgesteld in het jaar 1978, gebruikt werd om de Catalanen als minderheid te blijven besturen. Vandaag de dag is er een groeiend aantal Catalanen dat ziet hoe hun collectieve belangen door Madrid worden geregeld zonder dat rekening wordt gehouden met hun behoeften en vaak met een “belangenbehartiging” die in hun nadeel is. Velen hebben alle hoop op een redelijke overeenkomst van Catalonië met Spanje verloren.
 
De Catalaanse deelregering heeft erop aangedrongen een referendum te houden om vast te stellen om ofwel in een vorm van autonomie of geheel los van Spanje verder te gaan en een zelfstandige staat te stichten. Dit was wat Quebec in 1995 en Schotland in 2014 als keuze werd gegeven door respectievelijk Canada en het Verenigd Koninkrijk. In beide landen werd een referendum gehouden. Spanje heeft, op basis van een strikte  ̶  volgens sommigen partijdige  ̶ interpretatie van de Grondwet, een referendum illegaal verklaard en daarbij ook te kennen gegeven alles in het werk te zullen stellen om een referendum te voorkomen. De voorbereidingen van een referendum in Catalonië hebben als resultaat gehad dat Catalaanse volksvertegenwoordigers beschuldigd worden van ongehoorzaamheid en wel op een manier die het dictatoriaal Spaans verleden in herinnering brengt en die de grondbeginselen van de democratie aantast.
 
De huidige regerende coalitie van de Catalaanse deelregering zal echter een referendum houden; zij ziet dit als een voortvloeisel van democratische beginselen. Sinds 2010 is er jaar in jaar uit op grote schaal vreedzaam gedemonstreerd voor democratisch zelfbeschikkingsrecht. In november 2014 gingen er 2,3 miljoen mensen stemmen in een symbolische volksraadpleging. Bij de Catalaanse parlementsverkiezingen in september 2015 stemden bijna 2 miljoen stemgerechtigden voor de pro-onafhankelijkheidspartijen. Enquêtes van de laatste jaren geven aan dat driekwart van de Catalaanse bevolking voor een referendum is. Dit is onafhankelijk van de uitslag. Het is een redelijk en fundamenteel democratisch recht om de Catalanen direct zelf te vragen te beslissen over hun collectieve toekomst.
 
Uiteindelijk is een referendum een goede oplossing voor alle partijen. Zeker is dit het geval voor Catalanen, omdat een referendum, ongeacht de uitslag, hen duidelijkheid zal geven m.b.t de verhouding met Spanje. Erkenning van Catalaanse rechten als volk, inclusief het recht het laatste woord te hebben over de vorm die de Catalaanse relatie met Spanje zal hebben. Ten slotte zal een Catalaanse volksraadpleging ook voor Spanje voordelen hebben. De Spaanse regering en alle andere politieke krachten zullen de grondwet en de regeringsinstellingen die in 1978 vorm kregen opnieuw onder de loep moeten nemen. De politieke instellingen en de grondwet werden ingesteld door het establishment dat onder de dictatuur van Franco vorm kreeg en deels directe medewerkers van de dictator waren. Een bevredigende oplossing van het Catalaanse vraagstuk zal Spanje de mogelijkheid geven zich los te maken van haar dictatoriaal verleden, dat in het heden nog duidelijk aanwezig is. Een Spaanse breuk met haar autoritaire verleden zal het mogelijk maken de tekortkomingen van een stelsel dat nooit geheel democratisch geworden is, te verbeteren.
 
Ook Europa zal voordeel hebben bij de oplossing van de Catalaanse kwestie. Een voortduren van een oud en diepgeworteld conflict draagt niet bij tot de stabiliteit in dit deel van het Europese continent. Ten tweede is het een kwestie van principes: een Europees project dat sterk door Catalonië gesteund wordt. De Catalanen gaan uit van de in hun samenleving sterk gegrondveste democratische, vredelievende uitgangspunten die belangrijk zijn bij het oplossen van geschillen tussen staten en volkeren.
 
Voor alle Europese staten is het een zaak van democratie om een standpunt in te nemen met betrekking tot de Catalaanse kwestie. Het erkennen van Catalaanse democratische rechten en claims is in het belang van alle Europese naties. Catalanen zien het als een democratisch recht erkenning te krijgen als natie, erkenning te krijgen als volk. Zij zien het als een kwestie van gerechtigheid hun constante vredelievende streven door Europa beloond te krijgen.
 
 
 
Dit is een gezamelike verklaring voorgesteld door het Col·lectiu Emma en onderschreven door het Col·lectiu Praga en het Col·lectiu Wilson.
  
Originele text in het Engels, nedelandse vertaling: Jeroen Martijn van Wijk, en herzien door LvdL.
 
 
 


Very bad Bad Good Very good Excellent (1 vòte)
carregant Loading
Lectures 1845 visits   Send post Send


Col·lectiu Emma - Explaining Catalonia

Col·lectiu Emma is a network of Catalans and non-Catalans living in different countries who have made it their job to track and review news reports about Catalonia in the international media. Our goal is to ensure that the world's public opinion gets a fair picture of the country's reality today and in history.

We aim to be recognized as a trustworthy source of information and ideas about Catalonia from a Catalan point of view.
[More info]

quadre Traductor


quadre Newsletter

If you wish to receive our headlines by email, please subscribe.

E-mail

 
legal terms
In accordance with Law 34/2002, dated 11 July, regarding information services and electronic commerce and Law 15/1999, dated 13 December, regarding the protection of personal data, we inform you that if you don’t wish to receive our newsletter anymore, you can unsubscribe from our database by filling out this form:
quadre Hosted by

      Xarxa Digital Catalana

Col·lectiu Emma - Explaining Catalonia