Col·lectiu Emma - Explaining Catalonia

Language: Nederlands

Spanje is ziek

Tuesday, 19 march 2013
De Spaanse malaise is wellicht erger dan het economisch gat waarin Spanje gevallen is Eerder deze maand heeft de top van het Spaanse juridische systeem de openbaar aanklager van het Catalaanse Hooggerechtshof gedwongen af te treden.De functie van de openbaar aanklager van het Catalaanse Hooggerechtshof is een openbaar ambt en geen verkiesbare functie.Traditioneel wordt het ambt van openbaar aanklager van het Catalaanse Hooggerechtshof bekleed door een niet- Catalaanse funcionaris. Deze openbaar aanklager is een Spanjaard die gelieerd is aan de kring van de Spaanse centrale regering. [+]

Een NieuweI Weg voor Catalonië

Tuesday, 22 january 2013
Sinds kort heeft Catalonië een nieuwe nationale regering. Zoals in andere Europese landen zal het moeilijk zijn voor deze regering een acceptabel nivo van welzijn voor haar burgers te garanderen terwijl de regionale regering er naar zal streven de zwaar aangeslagen economie weer op het rechte spoor te krijgen. Een extra handicap voor de Catalaanse regering is dat ze te maken heeft met de centrale Spaanse regering, hetgeen de situatie er niet makkelijker op maakt. De centrale Spaanse regering heeft haar eigen agenda, zij beschikt ook over het algemene budget, en beslist over het al dan niet uitgeven van geld, in   overeenstemming met de politieke lijn die de regering in Madrid volgt. [+]

Na de Verkiezingen in Catalonië

Saturday, 1 december 2012
Hoe de zaken er voor staan in de Catalaanse politiek na de Verkiezingen van 25 november. Een groot aantal buitenlandse correspondenten hebben in Barcelona verslag gedaan van de verkiezingen van 25 november. Over het geheel gezien hebben de buitenlandse media een juist beeld gegeven van wat er zich afspeelde en hebben verslag gedaan van die zaken waar het bij deze verkiezingen over ging. De meeste neutrale verslaggevers stellen vast dat het massale pro-onafhankelijke protest van 11 september een gegeven is dat vaste grond heeft gekregen en nu een belangrijke politieke optie is geworden. [+]

Waar het bij de verkiezingen in Catalonië werkelijk om gaat

Wednesday, 14 november 2012
De achterliggende redenen voor de verkiezingen van 25 november en hun betekenis voor Catalonie en andere gebieden. Catalanen gaan stemmen op 25 november om een nieuw regionaal bestuur te kiezen, maar deze verkiezingen hebben meer dan een lokale betekenis. Veel zal afhangen van de uitkomst van deze verkiezingen, niet alleen voor Catalonie . Hoe de Catalanen ook zullen stemmen: de consequenties kunnen een verstrekkend gevolg hebben voor de samenstelling van de Spaanse staat of zelfs voor haar continuiteit. [+]


Col·lectiu Emma - Explaining Catalonia

Col·lectiu Emma is a network of Catalans and non-Catalans living in different countries who have made it their job to track and review news reports about Catalonia in the international media. Our goal is to ensure that the world's public opinion gets a fair picture of the country's reality today and in history.

We aim to be recognized as a trustworthy source of information and ideas about Catalonia from a Catalan point of view.
[More info]

quadre Traductor


quadre Newsletter

If you wish to receive our headlines by email, please subscribe.

E-mail

 
legal terms
In accordance with Law 34/2002, dated 11 July, regarding information services and electronic commerce and Law 15/1999, dated 13 December, regarding the protection of personal data, we inform you that if you don’t wish to receive our newsletter anymore, you can unsubscribe from our database by filling out this form:
quadre Hosted by

      Xarxa Digital Catalana

Col·lectiu Emma - Explaining Catalonia